Løsninger

ARENA ARENA er en løsning, som skal lette ansøgningsprocessen ved afholdelse af...
Aula Aula giver elever, lærere og forældre adgang til informationer fra skole og...
BBR - Bygnings- og Boligregistret BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.
Bibliotekernes Data og It Læs om KOMBITs arbejde med Bibliotekernes Data og It
Borgerblikket Borgerblikket er en it-løsning, der samler data og viser dem på en...
Byg og Miljø Byg og Miljø sikrer, at både borgere, virksomheder og kommuner kommer let...
CPR/CVR CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre...
DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning) DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system,...
DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen...
EESSI – Kommunernes RINA RINA er en løsning til udveksling af oplysninger på det sociale sikringsområde...
ESR-projektet Ejendomsstamregistret skal fortsat understøtte kommunale processer i...
FLIS - kommunernes data FLIS er infrastruktur og et strategisk styringsredskab, der anvendes på...
Fælles Faglige Begreber Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det...
Fælles Sprog III Fælles Sprog III skal forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og...
Fælleskommunal Virksomhedskontakt Database Understøttelse til virksomhedskontakt på tværs af kommuner og kommunale...
Kasse- og betalingsanvisning På denne side finder du en anvisning til anvendelse af ØiR-integrationerne for...
KDI - Kommunernes Data & Infrastruktur KDI sikrer bedre og billigere data til kommunerne via den fælleskommunale...
Klippekortet Klippekortet er en del af den Transitionsaftale, som KL indgik med KMD, da KMD...
Kommunernes Pensionssystem Kommunerne har udfaset KMD Social Pension og taget Kommunernes Pensionssystem i...
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Løsningen automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge.
Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Ydelsessystem er fælleskommunal it-understøttelse af...
Køreprøvebooking Køreprøvebooking er en løsning til medarbejdere i borgerservice og...
Mit Sygefravær Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for sygemeldte...
Monopolbruddet På denne side kan du læse om monopolbruddet og orientere dig om seneste nyt.
NemRefusion NemRefusion har siden 2010 gjort det nemmere for landets virksomheder og a-...
Sags- og Partsoverblik (SAPA) SAPA skaber konkurrence på markedet for kommunale it-løsninger og giver...
Socialt frikort Læs om prøveordningen og den tekniske løsning, som understøtter brugen af...
Sygesikring Sygesikring er en ny fælles sygesikringsløsning til alle danske kommuner.
Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata Læs mere om etableringen af den it-løsning, der skal styrke fremtidens nære...
Tværgående ØkonomiKomponent (TØK) TØK vil give et effektivt og simpelt overblik over gennemførte ydelser ved...
Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplanen vil skabe bedre og billigere it-løsninger gennem konkurrence.
Udfasning: Kritiske Forudsætningssystemer Projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til- og endeligt...
VALG Den nye VALG-løsning skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende...
Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion (YR) skal samle informationer om de offentlige...
Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) dækker over de integrationer på den...