Kommunekontakt i KOMBIT

KOMBITs kommunekontakt er bindeled mellem kommunerne og KOMBIT.

KOMBITs kommunekontakt danner bro mellem kommunerne og KOMBIT. Vi understøtter løbende dialogen med større klynger af kommuner, kommunale digitaliseringsfællesskaber, samarbejder osv. Formålet er at formidle viden og input både fra KOMBIT til kommunerne, men i lige så høj grad også fra kommunerne tilbage til KOMBIT. 

I løbet af året kan du løbende møde KOMBIT på forskellige konferencer og fora. Det drejer sig bl.a. om vores Data- og Infrastrukturdag samt FLIS Datadag som afvikles en gang om året (maj/juni), Digitaliseringsmessen i Odense (ultimo september), hvor KOMBIT har et fast område med egen scene, Offentlig Digitalisering i Aarhus (marts), KIT@s temadag i marts og efterårsseminar i september mv. Du kan læse mere om, hvor du kan møde KOMBIT i vores arrangementskalender.

Desuden er vi faste kontaktpersoner for chefforeningerne, hvor vi naturligvis arbejder for en kontinuerlig og konstruktiv dialog om projekter og initiativer.

Hvis en kommune har spørgsmål om økonomien ved monopolbruddet, skal man sende en mail til postkassen mb@kombit.dk

Hvis en kommune har spørgsmål om KOMBIT generelt eller andre ikke projektrelaterede spørgsmål, skal man kontakte Inge Speiermann Vognsen på ISP@kombit.dk
 

KOMBITs kommunekontakter