Sags- og Partsoverblik (SAPA)

SAPA skaber konkurrence på markedet for kommunale it-løsninger og giver brugerne et helhedsorienteret overblik over borgeren.

SAPA-løsningen er kommunernes overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. SAPA er en forkortelse af Sags- og Partsoverblik.

SAPA er et centralt, dagligt værktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling. SAPA blev idriftsat i kommunerne i 2019.

Det primære formål med SAPA-projektet er at konkurrenceudsætte KMD Sag. Desuden får de kommunale brugere en moderne og tidssvarende it-løsning.

På denne hjemmeside finder du mere information om SAPA, implementeringen og udrulningen af SAPA mv. Du kan desuden få overblik over de informationskanaler, som SAPA-projektet benytter under menupunktet 'Sådan finder du information om SAPA' nederst på denne side.

Læs mere i SAPA-bogen

SAPA-bogen er en guide til SAPAs funktionalitet, anvendelsesmuligheder og gevinster. Den vil gøre dig klogere på, hvordan SAPA bringer værdi på de enkelte fagområder i kommunen for eksempel i tandplejen, PPR, Børn og Familie eller på ydelsesområdet.

(For at downloade SAPA-bogen så tryk på de tre prikker i højre hjørne og derefter på 'hent ned' ikonet)

 

Kontakt

Produktchef, SAPA