KOMBITs Data Protection Officer

Sådan arbejder KOMBITs Data Protection Officer.

KOMBITs Data Protection Officer (DPO) rådgiver KOMBIT om reglerne inden for databeskyttelse og fører tilsyn med overholdelsen heraf – både i KOMBITs projekter, specialer og interne enheder. DPO'en rådgiver om beskyttelse af personoplysninger samt om, hvordan compliance sikres fx i forbindelse med:

  • Gennemførsel af udbud og indkøb af it-systemer
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer til leverandører
  • Udarbejdelse af KOMBITs datapolitikker
  • Iværksættelse af behandling af personoplysninger

DPO'en overvåger og følger ny lovgivning, nye vejledninger og ny praksis på databeskyttelsesområdet og indgår desuden i dialog med KL, kommunerne samt andre interessenter (offentligt og privat) indenfor it-sikkerhed og databeskyttelse. DPO'en er desuden repræsentant for KOMBIT i samarbejdet med Datatilsynet.

Kontakt din kommunes DPO, hvis...

Hvis du er bruger af – og dermed registreret i – en eller flere af de løsninger, hvor KOMBIT er databehandler eller behandler dine personoplysninger på vegne af en kommune eller anden offentlig myndighed, vil du i første omgang skulle rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren i den kommune, du bor i. Du kan finde databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiveren i kommunen vil kunne hjælpe med svar på alle spørgsmål om behandling af dine oplysninger og om udøvelsen af dine rettigheder i henhold til lovgivningen. Databeskyttelsesrådgiveren er underlagt tavshedspligt og fortrolighed.

Kontakt KOMBITs DPO, hvis...

Hvis du i forbindelse med fx ansøgning eller rekrutteringsforløb har spørgsmål om KOMBITs behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder som registreret, kan du kontakte KOMBITs databeskyttelsesrådgiver. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål til KOMBITs behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder som registreret i forbindelse med tidligere eller eksisterende ansættelse i KOMBIT. KOMBITs DPO kan kontaktes på tlf. 3334 9458 og DPO-post@kombit.dk.

Hvis du derimod blot ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan du anmode herom via vores webformular, som du finder her.

Endvidere vil enhver kunne kontakte KOMBITs databeskyttelsesrådgiver med information, hvis der måtte være forhold, hvor der kan være en risiko for, at KOMBITs behandling af personoplysninger ikke overholder reglerne, og dette gælder både i de tilfælde, hvor KOMBIT er databehandler og de tilfælde, hvor KOMBIT er dataansvarlig.

KOMBITs databeskyttelsesrådgiver har tavshedspligt og underlagt regler om fortrolighed i udførelsen af sine opgaver.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / DPO