LiFE i KOMBIT

I KOMBIT sætter vi vores kolleger fri og fokuserer på et bæredygtigt arbejdsliv.

I KOMBIT giver vi vores kolleger fleksibilitet og frihed til at tilpasse deres arbejde, så det passer bedst muligt ind i deres hverdag og sted i livet. Derfor er fleksibilitet og tillid også nøgleord i den ramme, som alle KOMBITTER arbejder i – en ramme som vi kalder for KOMBIT LiFE. 

KOMBIT LiFE tager afsæt i fem grundfølelser hos et menneske, som enhver KOMBITTER skal kunne mærke og genkende i sin hverdag i KOMBIT. Vi tror på, at tilliden skabes ud fra de fem grundfølelser, som er præsenteret i illustrationen her:

Et bæredygtigt arbejdsliv

Missionen med KOMBIT LiFE er, at alle KOMBITTER oplever og lever deres bedste arbejdsliv, når de arbejder i KOMBIT – og i den mission ligger, at en KOMBITTER kan skabe et bæredygtigt arbejdsliv for sig selv og sine kolleger.

Med et bæredygtigt arbejdsliv mener vi, at alle har et ansvar for at balancere sit KOMBIT LiFE med fokus på relationer frem for lokationer. Vi sætter med andre ord fokus på at sætte vores kolleger fri, så deres faglige og personlige potentialer frigives til, at de kan levere og skabe arbejdsmæssige resultater sammen med sine kolleger - og fra den lokation, der passer bedst ind i deres hverdag og opgaveløsning.

Det ønsker vi, fordi vi tror på, at motiverende rammer for en KOMBITTER er forudsætningen for, at vi sammen kan indfri mål og forventningerne i KOMBITs forretningsstrategi. Det kræver tillid i alle relationer, og det er derfor et fælles ansvar i et gensidigt forhold at skabe og bevare tilliden med ét klart fokus og formål - nemlig at vi sammen skaber værdi for kommunerne.

Fokus på egenomsorg

LiFE er også et aktivt valg – et aktivt valgt om at drage omsorg for dig selv gennem ”egenomsorg”. Men hvad er den rette egenomsorg? Det kan for eksempel være, at du fokuserer på din søvn og kost eller har brug for at gå til yoga eller tennis onsdag morgen for at få mere overskud i hverdagen. Eller at du har brug for at hente dine børn tidligt og tilbringe tid med dem, for så at udføre dine arbejdsopgaver på et andet tidspunkt af døgnet.

Det er, hvad vi kalder for egenomsorg og gensidig balance, for som KOMBITTER er du selv herre over din arbejdstid og har frihed til at planlægge den - så længe den er i balance med dit arbejdsteams LiFE og KOMBITs forretningsmæssige behov.

Relationer og socialt samvær har aldrig været vigtigere

I takt med at den hybride arbejdsform er blevet hverdag for KOMBITTERNE, er vi også meget opmærksomme på, at vi skal gøre en ekstra indsats for vores kultur og for at bibeholde de stærke relationer til vores kolleger. For når vi ikke længere er bundet sammen af fysisk tilstedeværelse, så bliver koordinering, kommunikation og forståelse nøgleord i det velfungerende team og kollegaskab.

Derfor har vi som en del af LiFE i KOMBIT også fokus på at dyrke vores fællesskaber og sociale samvær. Det gør vi blandt andet gennem sociale arrangementer som fælles morgenmad, fredagsbar, vinsmagning, medarbejderfester og julebanko. For i KOMBIT er fællesskabet helt centralt for, at vi sammen kan skabe værdi for kommunerne.

 

Kontakt

Vicedirektør for Organisation & Stab
3334 9427