Fælles Bibliotekssystem (FBS)

Fælles Bibliotekssystem er en løsning til alle landets skole- og folkebiblioteker.

På opfordring fra og i samarbejde med en lang række kommuner stod KOMBIT for udbuddet af et nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS). Alle landets 98 kommuner, samt det Danske Bibliotek i Sydslesvig, bruger løsningen, som blev rullet ud i de første kommuner i efteråret 2015. 

Fælles Bibliotekssystem er bygget til primært at have fokus på back-office-funktionerne og indeholder blandt andet oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. Derudover har der været fokus på at udvikle Cicero Surf - en løsning til folkeskolerne, der blev rullet ud i alle pædagogiske læringscentre landet over i sommeren 2019.

I spidsen for FBS står den fælles styregruppe for Bibliotekernes Data og It (BDI), som dækker hele biblioteksområdet i KOMBIT – herunder FBS og Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI). Styregruppen træffer blandt andet beslutninger om videreudvikling og økonomi.
 

Kommende udbud af FBS

Leverandøren Systematic er aktuelt leverandør på løsningen. Kontrakten udløber den 31. december 2024, og det kommende udbud kommer derfor til at fylde en del fra 2022 og frem. På følgende side opdaterer vi løbende om igangværende aktiviteter i forbindelse med udbuddet: Kommende udbud af FBS | KOMBIT. Du kan finde spørgsmål og svar om og i forbindelse med udbuddet her.
 

Færre omkostninger og mere samarbejde

Der er flere fordele ved et fælles bibliotekssystem – blandt andet er omkostningerne blevet mindre fx på grund af brugerstyrede krav og gennemsigtige vilkår. Et brugerstyret, fælles system har desuden videreført det meget udbredte samarbejde, der i forvejen karakteriserer folkebiblioteksmiljøet og understøtter samarbejde på nye områder.

Visionen for FBS er:

  • FBS skal udvikle sig med bibliotekerne, så det kontinuerligt lever op til nye behov.
  • FBS skal understøtte samarbejde og synergier på tværs af offentlige og private virksomheder.
  • FBS skal let kunne integreres med kommunernes øvrige systemlandskab, så der gives plads til innovative, lokale løsninger.
  • Løsningen skal uden væsentlige gener for kommunerne kunne sendes i et genudbud, der indeholder fair og lige vilkår for alle mulige bydere.

Til at understøtte visionen er der opsat en række strategiske prioriteter for arbejdet med FBS:

  1. Tiltag, der forbedrer låneoplevelsen for borgerne
  2. Tiltag, der skaber nye eller forbedrer integrationer til andre relevante systemer i kommunen og bibliotekernes systemlandskab
  3. Tiltag, der forbedrer og/eller effektiviserer arbejdsgange og brugervenlighed for Fælles Bibliotekssystems professionelle brugere
     

Implementering af ØiR debitorintegration til FBS

På siden her kan du læse om implementeringen af debitorintegration version 3 til FBS. Desuden finder du i vores FAQ en oversigt over en lang række af spørgsmål og svar relateret til debitorintegrationen.
 

Nyhedsbreve om FBS

KOMBIT udsender jævnligt nyhedsbreve med nyt fra Fælles Bibliotekssystem og Fælles Biblioteksinfrastruktur under den fælles betegnelse Bibliotekernes Data og It (BDI).

Du finder tidligere udsendte nyhedsbreve her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3334 9400

Nyhedsbrev fra Bibliotekernes Data og It

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Bibliotekernes Data og It, kan du tilmelde dig via dette link.

Du finder tidligere udsendte nyhedsbreve her.